Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.


Jesteś tutaj: DEKRA » O DEKRA Praca » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DEKRA PRACA SP. Z O.O.

1. DEFINICJE
1.1. Administrator – Dekra Praca Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Puszkarska 9, 30-644 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000415384, NIP: 6793081136, REGON: 122535459, e-mail: RODO@dekrapraca.pl
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Portal/Serwis – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.dekrapraca.pl
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce lub usług oferowanych przez Administratora drogą elektroniczną.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PORTALU
2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Portalu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Portalu przez Użytkownika.

3. OGÓLNE CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W PORTALU
3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Portalu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Portalu, udostępniania formularzy kontaktowych lub możliwości wysłania wiadomości przy użyciu podanego adresu e-mail – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy jeśli zapytanie odnosi się do możliwości zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie zgody, jeśli dotyczy innych tematów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

4. FORMULARZE KONTAKTOWE
4.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub za pomocą udostępnionych adresów e-mail Administratora. Skorzystanie z formularza lub wysłanie e-maila wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.
4.2. Dane osobowe są przetwarzane:
4.2.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz lub udostępniony e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4.2.2. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz lub udostępniony e-mail – podstawą prawną jest zgoda, jeśli zapytanie dotyczy innej sprawy niż związanej z chęcią zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. NEWSLETTER

5.1. Administrator umożliwia podanie przez Użytkownika adresu e-mail w celu zapisania się na newsletter. W ramach dokonanej subskrypcji Użytkownik otrzymywać będzie drogą elektroniczną informacje o nowościach, aktualnościach i interesujących ofertach. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z usługi. Niepodanie adresu e-mail uniemożliwia realizację usługi newsletter.
5.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz świadczenia usługi newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w każdym momencie wycofana.

6. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn), jak również dane osobowe Użytkowników w związku z prowadzonym za pośrednictwem mediów społecznościowych kontaktem Administratora i Użytkownika.
6.2. Dane osobowe przetwarzane są:
6.2.1. w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką;
6.2.2. w związku z informowaniem za pośrednictwem mediów społecznościowych o prowadzonych rekrutacjach – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność czynności potrzebnych do wykonania przed zawarciem umowy, jeśli zapytanie odnosi się do możliwości zawarcia umowy, złożenia aplikacji o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7. PROWADZENIE REKRUTACJI
7.1. Administrator za pośrednictwem Portalu oraz w związku ze świadczonymi usługami prowadzi rekrutacje na rzecz konkretnych pracodawców. Rekrutacje prowadzone są za pośrednictwem Erecruitera. Aplikacje mogą być dostarczane Administratorowi również drogą elektroniczną.
7.2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
przepisu prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne jest do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
7.2.2. zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazywane są dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; ewentualnie zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
7.2.3. uzasadnionego interesu Administratora – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Administrator ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić umiejętności i zdolności – jest to konieczne do oceny adekwatności aplikowania na dane stanowisko.

8. WYKONANIE UMOWY
8.1. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z zawartą umową. W tym zakresie przetwarzane są dane osobowe kontrahenta oraz pracownika/współpracownika kontrahenta w zakresie koniecznym do prowadzenia wzajemnej korespondencji oraz realizacji wzajemnej umowy.
8.2. Dane osobowe przetwarzane są:
8.2.1. w związku z wykonaniem umowy lub w związku z koniecznością podjęcia czynności przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
8.2.2. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie przetwarzanie danych pracowników/współpracowników kontrahenta, co jest niezbędne do należytego wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
9.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Portal. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Portalu i dokonywanych przez niego czynności.
9.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
9.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
9.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
9.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
9.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
9.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
9.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies).
9.3. Aktywność Użytkownika w Portalu, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Portalu. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

10. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
10.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

11. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
11.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
11.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
11.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
11.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
11.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
11.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
11.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
11.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
11.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
11.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
11.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
11.2.1. w formie pisemnej na adres: DEKRA Praca Sp. z o.o., Ul, Puszkarska 9, 30-644 Kraków, z dopiskiem RODO
11.2.2. drogą e-mailową na adres: RODO@dekrapraca.pl.
11.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
11.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
11.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera itp.);
11.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
11.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
11.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
11.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

12. ODBIORCY DANYCH
12.1. W zależności od realizowanej usługi i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane:
12.1.1. podwykonawcom, którzy świadczą na rzecz Administratora usługi wspierające takie jak usługi księgowe, kadrowe, prawne, podatkowe, informatyczne, w tym dostawcy oprogramowania, hostingowe, jak też podmiotom powiązanym z Administratorem – w zakresie potencjalnie każdego procesu przetwarzania;
12.1.2. konkretnym potencjalnym pracodawcom – w zakresie rekrutacji w związku ze złożoną przez Użytkownika aplikacją o pracę.
12.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
13.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
13.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
13.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
13.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
13.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
13.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

14. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
14.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
14.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

15. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH
15.1. Kontakt z Administratorem we wszystkich sprawach odnoszących się do przetwarzania danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail RODO@dekrapraca.pl lub adresu korespondencyjny : DEKRA Praca Sp. z o.o., Ul, Puszkarska 9, 30-644 Kraków, z dopiskiem RODO

16. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
16.1. Polityka wchodzi w życie z dniem 01.05.2018
16.2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.